Nội dung update ngày 4/12 phiên bản 3.31

2018-12-04 12:18:47

BẢO TRÌ & BIG UPDATE
Thời gian: 13:30-15:30 ngày 4/12
Cách thức: tạm ngừng máy chủ để bảo trì và update.
Nội dung udate:


STTNội dung cập nhật
1Nghề mới: Kỵ Sĩ Rồng
(14/12mở)①Class mới Kỵ Sĩ Rồng có 2 hình thái: Rồng và Người
Hình Người, tay của Kỵ Sĩ rất nhạy bén, có kỹ năng sinh tồn mạnh và kỹ năng khống chế.
Hình Rồng, có sức tấn công và phòng ngự mạnh, là chúa tể cận chiến.
2Tối ưu hóa thưởng mở server
Tối ưu hóa thưởng level, thưởng 7 ngày đăng nhập, thưởng nạp tích lũy
3Event kỷ niệm Kỵ Sĩ Rồng
(14/12mở)Event kỷ niệm có thời gian 1 tuần, bao gồm nhiều hoạt động
①Event ưu đãi chuyển nghề
Trong thời gian event, thẻ chuyển nghề Kỵ Sĩ Rồng bán giá ưu đãi hạn giờ, tặng kèm đạo cụ quý.
②Event tích điểm
Trong thời gian event hoàn thành nhiệm vụ sôi nổi chỉ định có thể thêm điểm, đạt điểm nhất định mỗi ngày đều có thể nhận thưởng tích điểm nhất định.
③Event Mưa Lì Xì
Đăng nhập vào thời gian chỉ định có thể tham gia event giành Lì Xì, có thể mở ra lượng KCK ngẫu nhiên, Mừng Kỷ Niệm (đạo cụ thu thập) và các giải thưởng khác….
Ø Thưởng tích lũy điểm PVP Liên Server (mới)
Tích lũy điểm PVP Liên Server đạt điểm nhất định sẽ nhận thưởng
Tích điểm PVP Liên Server đạt Top3 nhận thưởng xếp hạng
ØEvent Thiên Giáng Hồng Phúc (mới) 
Trong thời gian quy định làm mới Lì Xì, có thể mở ra KCK và thẻ event
Thẻ event có thể dùng để đổi thưởng
4Tối ưu hóa nhiệm vụ kho vĩnh hằng
Chỉnh sửa các loại hình nhiệm vụ kho vĩnh hằng, bỏ 1 số nhiệm vụ thu ích thấp
5Tối ưu hóa tầm bảo
Trang bị tầm bảo ban đầu và bùa tầm bảo dung hợp với nhau chỉnh sửa thành cực phẩm tầm bảo và bùa tầm bảo, cùng sử dụng 1 shop tích điểm.
Cực phẩm tầm bảo v2 bùa tầm bảo thêm vào cách chơi điểm tầm bảo, khi điểm càng cao, càng dễ nhận được đạo cụ cực phẩm và bùa cực phẩm.
Thưởng bùa tầm bảo tăng thêm bùa phong nhẫn song thuộc tính khắc địch màu đỏ (cao nhất có thể đạt cấp 100), thuộc tính đầy cấp: công thánh khí+1004.25%, công vũ khí+772.5%, thời gian bùa tầm bảo miễn phí đổi thành 24h 1 lần.
Cực phẩm tầm bảo: đá các cấp, đan thú cưỡi, thuốc exp, vàng, đan exp…, tất cả đạo cụ trong tầm bảo cực phẩm sẽ làm mới ngẫu nhiên, có đạo cụ ưng ý thì nắm bắt ngay cơ hội nhé.
Thưởng lớn Chén Thánh 2 sao sẽ đổi thành Thiên Long Chi Linh
Shop tích điểm có thể đổi trang bị, bùa, đạo cụ…, tăng mới đổi Đá Huyễn Thái và Đá Cấp 7
6Trang phân loại thời trang
Gia tăng phân loại đối với mỗi loại thời trang tương ứng, và thêm tính trang tìm nhanh
Sảnh phúc lợi
Lv 80 điên phong khai mở. Sau khi người chơi đạt lv, bộ phận các chức năng có thể càn quét sẽ thêm vào sảnh, các hoạt động từ ngày thêm vào sảnh phúc lợi sẽ biến mất khỏi nhiệm vụ hằng ngày, người chơi có thể tiến hành nhận các đạo cụ thưởng của các event tại sảnh, đồng thời có thể sử dụng KC để nhận cao cấp, tăng thêm nhiều nguyên liệu.
7Shop thêm bán thẻ Chuyển Nghề
(14/12mở)Thêm thẻ Chuyển Nghề Kỵ Sĩ Rồng tại shop và shop KCK
8Ưu hóa thuộc tính vũ khí tay chính vĩnh hằng Huyễn Thái
Chỉnh sửa loại hình thuộc tính của vũ khí vĩnh hằng Huyễn Thái, và chỉnh sửa các thuộc tính đã hình thành.
9Ứu hóa số liệu đạo cụ sản sinh của Cấm Đại Hư Vô
Ưu hóa thưởng của Cấm Địa Hư Vô
10Ưu hóa số lượng quái Ác Ma Vực Thẳm
Ưu hóa tốc độ làm mới quái Ác Ma Vực Thẳm
11Hệ thống Chiến Long
Thêm mới hệ thống Chiến Long, người chơi thông qua thu thập Trứng Rồng để mở khóa Chiến Long khác nhau, và thông qua đạo cụ Long Tinh để tăng cấp Chiến Long, nhận lượng lớn thuộc tính và kỹ năng, đối với Kỵ Sĩ Rồng, còn có thể mở thêm ngoại quan.
12Chỉnh sửa giao diện Boss cá nhân
Nội dung tối ưu hóa: Giá vé lần thứ 3 từ 320KC giảm xuống còn 160KC, yêu cầu từ VIP 8 đổi thành VIP 4, tăng thưởng Boss nhất định rơi (gồm Tinh Hoa Ma Bộc, Hồn Quái, Đá Cường Hóa Bộ), đồng thời tăng tỷ lệ rơi đạo cụ hiếm.
13Tăng Hồn Khí
Tăng thêm 1 Hồn Khí màu đỏ - Thần Bí Chi Cự và 3 Hồn Khí Huyễn Thái – Khế Ước Tinh La, Bùa Đá Thần Tích, Mắt Thiên Uyên
14Ưu hóa tính năng càn quét
Tăng hỗ trợ Kho Vĩnh Hằng càn quét Cổng Hắc Ám
15Điều chỉnh cân bằng nghề
Điều chỉnh bộ phận kỹ năng Pháp Sư và Cung Thủ
16Ưu hóa gửi voice chat kênh Guild  
Người chơi cần đạt lv 180 trở lên mới có thể gửi voice chat
17Ưu hóa hệ thống Tinh Luyện
Chỉnh sửa số liệu hệ thống Tinh Luyện, mỗi đạt level Tinh Luyện nhất định, cường hóa thất bại sẽ có level bảo vệ nhất định
Chỉnh sửa lai toàn bộ tỷ lệ cường hóa thành công Tinh Luyện và số đạo cụ tiêu phí
Tăng tính n ăng Tinh Luyện KC, sử dụng KC có thể 100% Tinh Luyện thành công
18Đá Tẩy Luyện cao cấp
Gia tăng Đá Tẩy Luyện cao cấp và Đá Tẩy Luyện Hoàn Mỹ
Sử dụng Đá Tẩy Luyện cấp cấp + Tẩy Luyện Mang Tinh có thể nhận được ít nhất 1 dòng thuộc tính cam trở lên
Sử dụng Đá Tẩy Luyện Hoàn Mỹ + Tẩy Luyện Mang Tinh có thể nhận được ít nhất 1 dòng thuộc tính đỏtrở lên


  • ^
  • T
  • O
  • P