Giới thiệu tính năng Tháp Boss

2017-11-23 22:11:38

 Tháp BOSS là nơi sinh sống của rất nhiều BOSS trong Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên, mở cả ngày và chứa nhiều trang bị cực phẩm, thu hút anh hào khắp nơi tới thám hiểm!

Giới thiệu cách chơi

  1. Mở giao diện săn báu có thể nhìn thấy thuộc tính BOSS phụ bản, thưởng rơi ra và thời gian xuất hiện.

  2. Sau khi vào phụ bản, nhấp bản đồ là nhìn thấy vị trí BOSS, người chơi có thể căn cứ thực lực của mình để chọn mục tiêu phù hợp.

  3. Trong phụ bản có thể có người chơi khác cùng bạn sát cánh chiến đấu quái vật, hệ thống sẽ căn cứ vào sát thương gây ra cho BOSS để quyết định thưởng BOSS rơi ra thuộc về ai và đánh dấu trên đầu người đó.

  4. Sau khi diệt BOSS, sẽ xuất hiện bia mộ BOSS, đồng thời hiện thời gian làm mới BOSS này. 

  5. Nếu người chơi chết hoặc offline trong phụ bản quá 3 phút thì sẽ tự động thoát khỏi phụ bản!

  Phụ bản Tháp BOSS có thể rơi ra trang bị cực phẩm đỏ, các anh hùng chớ nên bỏ qua!


  • ^
  • T
  • O
  • P