Hệ Thống NHẪN

2017-12-25 15:56:54

Nhẫn là hệ thống cốt lõi trong game, chia thành Nhẫn Loài Người, Nhẫn Người Lùn và Nhẫn Elf

  Thu thập Nhẫn Loài Người sẽ mở khóa kỹ năng các nghề và bản đồ chương mới (Kỹ năng bạo phát, kỹ năng truy sát, kỹ năng giữ mạng, kỹ năng trạng thái, kỹ năng săn quái...)

  Thu thập Nhẫn Người Lùn nhận được kỹ năng đặc biệt (Tấn công kèm thuộc tính, tăng năng lực trị liệu, ẩn thân...)

  Thu thập Nhẫn Elf sở hữu một số năng lực thần bí (Diệt quái tăng EXP...)

  Những chiếc nhẫn là là mục tiêu quan trọng của người chơi. Thu thập và sở hữu năng lực nhẫn quý cũng đem lại cho người chơi cảm giác tự hào. 

image.png


  • ^
  • T
  • O
  • P