Treo Máy Offline

2017-12-25 16:05:54

Trong game muốn tăng cấp thì phải có EXP, có nhiều cách kiếm EXP như: hoàn thành nhiệm vụ, treo máy diệt quái, hoạt động ngày và hoạt động hạn giờ. EXP nhận được từ các hoạt động và treo máy diệt quái là rất phong phú. Treo máy diệt quái chia làm 2 loại là online và offline. 

Khi online, người chơi có thể chủ động tới điểm đề nghị tiến hành treo máy, nhận nhiều EXP và trang bị. Khi offline, treo máy offline cũng sẽ đưa người chơi tới điểm đề nghị treo máy, người chơi không cần mở game mà nhân vật vẫn luyện cấp. 

image.png


  • ^
  • T
  • O
  • P