Cánh

2017-12-25 16:26:07

Cánh là 1 trong những trang bị mà nhiều người chơi yêu thích! 

Trong Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên, Cánh không tự nhiên có mà phải trải qua quá trình hợp thành! 

Người chơi có thể tiêu diệt BOSS và nhiều cách khác nhau để tìm nguyên liệu ghép Cánh. 

Tính năng ghép Cánh giúp ghép Cánh các nghề, Lv180 là có thể đeo Cánh sơ cấp. Nhân vật đeo Cánh lên không chỉ trông lộng lẫy hơn mà còn có thêm buff thuộc tính mạnh mẽ. 

image.png


  • ^
  • T
  • O
  • P