Tổ Đội Trong Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

2017-12-25 16:32:18

Người chơi có thể cùng tổ đội treo máy, người trong đội càng nhiều thì buff EXP càng cao. 

Cũng có thể cùng tổ đội diệt BOSS, làm nhiệm vụ hoặc vào phụ bản tổ đội, như vậy người chơi có thể giúp đỡ lẫn nhau, giảm độ khó mục tiêu.

Người chơi cũng có thể tự động ghép bản đồ treo máy hoặc vào phụ bản tổ đội để tương tác nhanh chóng hơn.


  • ^
  • T
  • O
  • P