PK Tự Do

2017-12-25 16:36:58

Sau khi đạt Lv60 là người chơi có thể đổi sang chế độ PK. Khi PK trong bản đồ thường thì tính là PK ác ý, sẽ bị trừng phạt bằng tên màu đỏ.

BOSS trong game đều đem theo trang bị cực phẩm, người chơi diệt BOSS sẽ nhận thưởng rơi ra rất hậu hĩnh. Vì vậy, một số khu BOSS chia làm khu trung lập (khu tự do PK), người chơi có thể tự do PK, tranh BOSS trong khu trung lập.

Game còn thiết kế bản đồ săn báu trung lập đặc biệt, người chơi có thể tự do PK, tranh BOSS trong toàn bộ bản đồ này, từ đó tăng tính cạnh tranh chiến đấu.


  • ^
  • T
  • O
  • P