Giới thiệu tính năng Sào Huyệt Gnome

2017-12-25 16:51:45

  Sào Huyệt Gnome là phụ bản quan trọng trongVĩnh Hằng Kỷ Nguyên, nó là nơi chủ yếu sinh ra Mang Tinh Tẩy Luyện trang bị, và nhiều EXP!

 

Giới thiệu Cách Chơi

  Khi người chơi đạt Lv230 sẽ mở khóa phụ bản này, mỗi ngày có thể vào 2 lần, mỗi lần cần tốn 1 Thuốc Nổ Gnome. Trở thành VIP sẽ được cộng thêm lần, nhiều nhất tăng đến 5 lần!

  1. Người chơi diệt Quái Thường sẽ được cộng điểm tức giận và Mang Tinh Tẩy Luyện-Thường, tiêu diệt Thủ Lĩnh Gnome bay cộng nhiều điểm tức giận và Mang Tinh Tẩy Luyện-Thường hơn. Chú ý: Thủ Lĩnh Gnome bay rất xảo quyệt, nó sẽ không để cho bạn dễ dàng bắt được!

  2. Người chơi vào phụ bản sẽ bắt đầu đếm ngược, hết đếm ngược 5 phút hoặc điểm tức giận đạt 1500 thì phụ bản kết thúc sau đó phát thưởng tương ứng.

  3. Nếu chết trong phụ bản thì cũng đừng lo lắng, 5 giây sau sẽ hồi sinh tại chỗ, đứng dậy chiến đấu tiếp!


  • ^
  • T
  • O
  • P