Giới thiệu phụ bản Vực Thẳm Ác Ma

2017-12-25 16:53:32

Vực Thẳm Ác Ma là phụ bản sinh ra nhiều EXP trong Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên, người chơi có thể tham treo máy diệt quái trong Vực Thẳm Ác Ma để nhận nhiều EXP, tăng cấp nhanh chóng! 

  Giới thiệu cách chơi

  Tính năng Vực Thẳm Ác Ma sẽ mở sau khi người chơi đạt Lv70 và nhận nhiệm vụ “Số Phận Ác Quỷ”, sau đó mỗi ngày đều có thể tham gia, mỗi lần tham gia Vực Thẳm Ác Ma đều nhận được nhiều EXP, giúp tăng cấp nhanh chóng đặc biệt trong giai đoạn đầu!

 1. Người chơi mỗi ngày có 3 lần vào Vực Thẳm Ác Ma, có thể một mình hoặc tổ đội vào, tổ đội vào sẽ hưởng hiệu quả tăng 30% EXP, nếu chưa có bạn bè tổ đội thì có thể nhấp tự động ghép để tổ đội nhanh rồi và phụ bản.

  2. Sau khi vào Vực Thẳm Ác Ma thì có thể tiến hành cổ vũ tăng hiệu quả, cổ vũ chia làm cổ vũ Vàng và cổ vũ Kim Cương, tổng tăng đến 100% sát thương giúp bạn nhân đôi năng lực diệt quái trong Vực Thẳm Ác Ma! Tăng hiệu quả là thông qua Thuốc EXP để tăng hiệu quả luyện cấp, chia làm Thuốc EXP gấp 1.5 và 2 lần.

  3. Mỗi lần chỉ được vào Vực Thẳm Ác Ma 6 phút, mỗi 2 phút làm mới 1 lượt quái mới, người chơi nhấp treo máy là có thể tới trung tâm Vực Thẳm Ác Ma đánh quái tăng cấp.

  4. Có thể dùng Kim Cương hoặc Kim Cương Khóa để mua Vé Vào Vực Thẳm Ác Ma trong Shop, cũng có thể thông qua tính năng ghép để ghép nguyên liệu thành vé vào, nguyên liệu ghép vé có thể nhận thông qua diệt quái quái Lv70 trở lên trên các bản đồ.

  Xin nhắc lại, vào Vực Thẳm Ác Ma mỗi ngày sẽ tăng nhiều nhất 15 điểm sôi nổi cho người chơi, thời gian treo máy offline nhận được đều dựa vào nó cả!


  • ^
  • T
  • O
  • P