Giới thiệu Phế Tích Tà Ma

2017-12-25 17:04:56

 Phế Tích Tà Ma là phụ bản quan trọng sinh ra nhiều nguyên liệu trưởng thành Ma Bộc trong Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên. Người chơi có thể tham gia Phế Tích Tà Ma mỗi ngày để nhận nhiều lương thực Ma Bộc và Ma Bộc Tinh Hoa, muốn Ma Bộc mạnh hơn thì nhất định phải tới.

  Giới thiệu cách chơi

  Phụ bản Phế Tích Tà Ma mở khi người chơi đạt Lv100, bấm vào hút hoạt động là tìm thấy lối vào Phế Tích Tà Ma, ngày nào cũng có thể vào Phế Tích Tà Ma, hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhiều nguyên liệu bồi dưỡng Ma Bộc, điểm sôi nổi.

 1. Thưởng trong Phế Tích Tà Ma căn cứ vào cấp độ người chơi và mức khó phụ bản. Người chơi mỗi ngày được vào 2 lần, hoàn thành phụ bản trong thời gian nhất định là lấy được nhiều Ma Bộc Tinh Hoa và thức ăn Ma Bộc.

2. Phế Tích Tà Ma sản sinh ra nhiều nguyên liệu nên sẽ có nhiều mức khó. Nếu lực chiến không đủ mà vẫn muốn khiêu chiến thì rất có thể sẽ thất bại, nhưng bạn chớ lo vì lần vào Phế Tích Tà Ma chỉ bị trừ khi chiến thắng, vì thế nếu thất bại cũng đừng nên nhụt chí, tăng lực chiến rồi vào tiếp, Ma Bộc bậc cao sẽ ở rất gần bạn.

3. Phế Tích Tà Ma tổng có 5 lượt quái thường và 1 BOSS siêu cấp, quái thường chỉ cần treo máy tự động là có thể tiêu diệt, quan trọng hơn cả là diệt được BOSS siêu cấp-Atlas Đen Tối, nó có lực tấn công cực cao, chỉ cần một đấm là có thể mất nửa cái mạng, nếu thực lực không đủ thì chớ có tới gần nó. Atlas Đen Tối có điểm yếu là tấn công chậm, nên người chơi có thể nắm bắt cơ hội tấn công nó một cách hiệu quả.

4. Sau khi đánh xong Phế Tích Tà Ma thì đừng quên cho Ma Bộc ăn, dùng Tinh Hoa tăng Sao cho Ma Bộc, hoàn thành những việc này mỗi ngày thì Ma Bộc của bạn sẽ vô cùng bá đạo~


  • ^
  • T
  • O
  • P