Giới thiệu nhiệm vụ treo thưởng

2017-12-25 17:48:12

Nhiệm vụ treo thưởng là hoạt động không thể bỏ qua hàng ngày vì đây là nơi người chơi có thể kiếm được rất nhiều EXP, Vàng, Thú Cưỡi Đan, Thuốc EXP và Ngọc Cao Cấp, hãy nhớ tham gia mỗi ngày nhé!

Giới thiệu cách chơiNhiệm vụ treo thưởng là hoạt động không thể bỏ qua hàng ngày vì đây là nơi người chơi có thể kiếm được rất nhiều EXP, Vàng, Thú Cưỡi Đan, Thuốc EXP và Ngọc Cao Cấp, hãy nhớ tham gia mỗi ngày nhé!

Giới thiệu cách chơi

Nhiệm vụ treo thưởng mở sau khi người chơi đạt Lv46.

  1. Có thể nhìn thấy nhiệm vụ treo thưởng dễ dàng trên giao diện nhiệm vụ ngày. Nhấp vào nút nhiệm vụ sẽ nhìn thấy thông tin cụ thể. Người chơi có thể dùng Kim Cương Khóa hoặc Kim Cương để hoàn thành ngày nhiệm vụ treo thưởng đang nhận.

  2. Mỗi ngày có 20 nhiện vụ treo thưởng, mỗi 10 nhiệm vụ là 1 vòng, hoàn thành liên tiếp 10 nhiệm vụ nhận ngay thưởng 10 vòng, bỏ nhiệm vụ treo thưởng sẽ mất tích lũy lúc đó, như vậy sẽ bỏ lỡ thưởng 10 vòng.

  3. Hoàn thành 1 nhiệm vụ treo thưởng sẽ có nhiều EXP và Vàng, số Vàng thưởng ở đây nhiều nhất so với các hoạt động khác. Sau khi hoàn thành đủ 10 vòng sẽ nhận ngẫu nhiên 3 vật phẩm trong số các thứ sau: Đá Hủy Diệt Lv2, Ngọc Sinh Mệnh Lv2, Ma Bộc Tinh Hoa, Thuốc EXP, Thú Cưỡi Đan.

  Ngoài ra, người chơi còn nhận được nhiều nhất 20 điểm sôi nổi sau khi hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng!

Loại nhiệm vụ

Nhiệm vụ treo thưởng gồm nhiệm vụ đối thoại, nhiệm vụ săn quái và nhiệm vụ phụ bản

  1. Với nhiệm vụ đối thoại thì chỉ cần chạy tới chỗ NPC nào đó trên bản đồ, nói chuyện với họ là hoàn thành. EXP và Vàng thưởng thấp hơn chút ít so với 2 loại nhiệm vụ còn lại.

  2. Nhiệm vụ săn quái để người chơi tới bản đồ tương ứng với cấp hiện tại, tiêu diệt số quái nhất định là hoàn thành, thời gian hoàn thành lâu nhất, EXP và Vàng nhận được cùng khá nhiều.

  3. Nhiệm vụ phụ bản. Vào phụ bản treo thưởng chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ phụ bản rồi thoát ra là nhận thưởng, mức khó nhiệm vụ khá cao nên sẽ lấy được nhiều EXP và Vàng.  • ^
  • T
  • O
  • P