Giới thiệu tính năng săn quái

2017-12-25 18:16:49

  Các quái vật trong GMOVĩnh Hằng Kỷ Nguyênvô cùng đông đảo và phong phú, mỗi loại quái vật đều chứa những nguyên liệu tăng cấp, chuyển nghề hoặc trang bị riêng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu sơ qua về đặc tính của chúng để săn quái hiệu quả hơn.

Quái chia làm Quái Thường, Quái Tinh Anh, Quái Triệu Hồi và BOSS (sẽ có mục giới thiệu riêng về BOSS)

Phân bố quái:

  1. Quái Thường phân bố khắp nơi trên bản đồ, mỗi bản đồ đều có nhiều điểm Quái Vàng để người chơi luyện cấp, mở bản đồ nhấp điểm quái vàng đề cử là có thể bắt đầu luyện cấp.

image.png


2. Quái Tinh Anh thường xuất hiện trong bản đồ Trung Lập và một số phụ bản, mạnh hơn chút so với Quái Thường, người chơi chiến đấu đơn độc có thể sẽ nguy hiểm, nên tổ đội đánh chúng.

3. Quái Triệu Hồi là do BOSS sử dụng kỹ năng đặc biệt mà tạo ra, chúng phần lớn có sức tấn công và máu nhiều, nên nhất định phải ưu tiên tiêu diệt trước, nếu người chơi có Nhẫn Tịnh Hóa thì chỉ cần sử dụng kỹ năng Tịnh Hóa là có thể dễ dàng diệt quái triệu hồi.

  Thưởng diệt quái

Thưởng diệt Quái Thường và Quái Tinh Anh đều nhận được EXP, Vàng và Trang Bị nhất định, người chơi thông qua tiêu diệt quái, tích lũy tiền, tăng cấp, tăng lực chiến. Tiêu diệt quái cấp độ nhất định sẽ có xác suất rơi ra Lông Vũ Locke (Ghép Cánh Đời 1), Bụi Thần Binh (Tăng cấp Thần Binh), nguyên liệu Vực Thẳm Ác Ma (Ghép vé vào Vực Thẳm Ác Ma) và nhiều đạo cụ hiếm.  


  • ^
  • T
  • O
  • P