Giới thiệu Mắt Ưng Chiến

2017-12-25 18:21:19

Mắt Ưng Chiến là hoạt động giới hạn giờ đặc sắc nhất trong Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên, đòi hỏi người chơi phải có năng lực quan sát rất tốt mới hoàn thành mục tiêu mỗi ải, liên tiếp vượt 7 ảu và toàn thắng 10 ải đều được tặng Rương Siêu Cấp!

image.png

  Giới thiệu cách chơi

  Hoạt động hạn giờ này sẽ mở khi người chơi đạt Lv125, bắt đầu lúc 12 giờ hàng ngày, hệ thống sẽ phát thông báo trước khi bắt đầu, hoàn thành xong hoạt động sẽ nhận rất nhiều thưởng.

 1. Mắt Ưng Chiến mở từ 12 giờ đến 13 giờ hàng ngày, tổng có 10 ải, người chơi hoàn thành 7 ải là nhận Rương thưởng 7 ải, hoàn thành toàn bộ 10 ải nhận ngay tiền thưởng, ngày nào cũng hoàn thành khiêu chiến đều nhận được nhiều EXP.

2. Mắt Ưng Chiến là thử thách về nhãn lực, mỗi ải yêu cầu phát hiện biểu tượng khác nhau, đạt số lượng yêu cầu là hoàn thành khiêu chiến.

3. Trong quá trình khiêu chiến, người chơi chọn biểu tượng chính xác thì có thể sẽ xuất hiện heo vàng hoặc heo chột. Chú ý nhấp heo vàng sẽ nhận được thêm Vàng và EXP, không giới hạn, nhưng heo chột thì sẽ tăng thêm lần sai, sai 3 lần là sẽ bị phạt dừng lại.

MẮT Ưng Chiến vừa và thử thách nhãn lực, phải vừa thử thách vận may, nếu lần nào cũng ra heo vàng thì sướng phải biết.

  • ^
  • T
  • O
  • P